ارسال نسخ به سامانه HIX

همان طور که می دانید برای مشاهده لیست نسخ داروخانه، در روي پنجره نسخه زني و در حالت ذخيره شده ، کليد F1 را فشار داده تا ليست فيلترها براي ما نشان داده شود.در اين ليست مي بايست در قسمت "نوع بيمه" ، فيلتر را با کليک کردن دوتايي بر روي بيمه مورد نظرمان و انداختن آن بيمه در ليست سمت چپ ، مشخص کنيم و سپس به ماه فعال توجه کنيم که بر روي ماهي باشد که مطلوب ماست و در نهايت دقت کنيم که حتما فيلتر روي فقط نسخ فعال باشد و در پايان کليد اعمال فيلتر ( و يا F1 به صورت ميانبر ) را فشار دهيم تا ليست مطلوب خود را مشاهده کنيم.

در سمت راست لیست F1 جدید ، ستون HIX را مشاهده می فرمایید که گزینه "ارسال" برای هر دارو به صورت انفرادی و در بالای لیست به صورت تجمیعی با نام" ارسال تمامی نسخه ها به سیستم HIX" موجود است.

زمان انتشار: (6 سال قبل)