جهت پذیرش نمایندگی تهران و شهرستان با شماره 026-32718565-32720285 تماس حاصل فرمائید،
و یا به آدرس Info@qanoonpharma.com درخواست خود را ارسال نمائید.