**************دانلود نرم افزار Supremo **************

 

*************دانلود نرم افزار AeroAdmin ************

 

**************دانلود نرم افزار AnyDesk *************

 

***************دانلود نرم افزار AMMYY **************

 

*****راهنمای استفاده از بخش درخواست پشتیبانی تا ساعت 22 شب ( Ticketing ) *****

 

 

 

 

دانلود راهنمای ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی

دانلود راهنمای ثبت نرم افزار در سایت امور مالیاتی

دانلود راهنمای خرید نرم افزار مالیاتی قانون

دانلود راهنمای بکارگیری سامانه فروشگاهی

فرم خام ثبت نرم افزار

پاور پوینت راهنمای ماده 169 مالیاتهای مستقیم (معاملات فصلی)