عدم پذیرش بیمه ای دفاتر بیمه سلامت همگانی در صورت نداشتن مهر مراکز آموزشی درمانی دولتی

*مهم*فوری*

با توجه به بخشنامه خدمات درمانی،ارائه دارو به صورت بیمه ای برای دارندگان دفاتر بیمه سلامت همگانی،تنها در صورت ممهور بودن به مهر مراکز آموزشی درمانی دولتی،مجاز بوده و در غیر این صورت نسخه باید به صورت آزاد محاسبه گردد.

ضمنا کد مجازی بیمه سلامت به جهت دقت بیشتر کاربران به این موضوع از 5 به 95 تغییر یافته است.لطفا در اولین فرصت همسان سازی نمایید.

 

گروه نرم افزاری قانون

 

**********************لینک خبر در سایت بیمه سلامت**********************

زمان انتشار: (5 سال قبل)