شماره صفحه: 1 از 1
نحوه تایید داروی Enoxaparin در سازمان خدمات درمانی
تغییر فرایند تحویل داروی انوکساپارین از تاریخ اول آذرماه
راه اندازی سرور نرم افزار قانون
با توجه به قطع بودن سرور قانون از.....
مجزا شدن نسخ بیمه سلامت همگانی از نسخ بیمه ایرانیان
پیرو بخشنامه سازمان خدمات درمانی مبنی بر تفکیک نسخ بیمه سلامت همگانی از نسخ ایرانیان..............
عدم پذیرش بیمه ای دفاتر بیمه سلامت همگانی در صورت نداشتن مهر مراکز آموزشی درمانی دولتی
*مهم*فوری* با توجه به بخشنامه خدمات درمانی،ارائه دارو به صورت بیمه ای برای دارندگان دفاتر بیمه سلامت همگانی،تنها در صورت ممهور بودن به مهر مراکز آموزشی درمانی دولتی،مجاز بوده و در غیر این صورت نسخه باید به صورت آزاد محاسبه گردد. ضمنا کد مجازی بیمه سلامت به جهت دقت بیشتر کاربران به این موضوع از 5 به 95 تغییر یافته است.لطفا در اولین فرصت همسان سازی نمایید. گروه نرم افزاری قانون لینک خبر در سایت بیمه سلامت
HIX
نحوه ارتباط به سامانه HIX
ارسال نسخ به سامانه HIX
نحوه ارسال نسخ داروخانه به سامانه HIX از طریق نرم افزار قانون
شماره صفحه: 1 از 1